Yvette4Kids privacybeleid

Wij zijn er ons van bewust dat jij vertrouwen in ons stelt bij het plaatsen van een bestelling of door contact met ons te zoeken. We voelen ons dan ook verantwoordelijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens en om jouw privacy optimaal te beschermen. We hebben hieronder beschreven welke gegevens wij van jou bewaren op het moment dat je onze webshop bezoekt of een bestelling plaatst, waarom we dat doen en hoe wij hier mee omgaan.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle vormen van contact met Yvette4Kids. We willen je erop wijzen dat Yvette4Kids niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van websites en diensten van derden waarmee wij samenwerken. Alle partijen waarmee wij samenwerken en die betrekking zouden kunnen hebben op verwerking van jouw persoonsgegevens hebben we verderop in deze verklaring omschreven. Door de site van onze webshop te gebruiken, geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen geen gegevens aan je vragen die we niet echt nodig hebben voor het vervullen van onze taak: het verzorgen van jouw bestelling of het beantwoorden van jouw vragen. Mochten gegevens door overmacht in handen van derden komen, dan is Yvette4Kids daar niet aansprakelijk voor.

Yvette4Kids contactgegevens

Yvette4Kids, KvK nummer 81960425, gevestigd aan de Anemonenstraat 1 te Veghel,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Webadres: www.yvette4kids.com 
Yvette Heijneman is eigenaar van Yvette4Kids en tevens ook verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Yvette is te bereiken via info@yvette4kids.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yvette4Kids verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten: wij willen op correcte wijze jouw bestelling naar jou of een door jouw geselecteerd adres kunnen verzenden. Je hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere zaken dan het versturen van je bestelling of om, alleen wanneer echt nodig voor een correcte afhandeling, contact met je op te nemen over de bestelling die jij hebt geplaatst. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 – Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer (wordt alleen gebruikt wanneer we je echt moeten spreken in verband met een correcte afhandeling van je bestelling)
– je emailadres
– gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat je misschien bij ons terecht bent gekomen via een andere pagina op het internet)
– internetbrowser en apparaat type (dit wordt niet door ons zelf bijgehouden, maar wel geregistreerd door bijvoorbeeld Google)
– bankrekeningnummer.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Yvette4Kids wil geen gegevens verzamelen over bezoekers aan onze shop die jonger zijn dan 16 jaar. Hiervoor moet de ouders of voogd toestemming geven. Helaas is dit voor ons niet goed te controleren. Mochten wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Yvette!

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Yvette4Kids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– de verwerking van je bestelling
– het afhandelen van je betaling
– om je bestelling correct op het gewenste adres te kunnen laten afleveren
– om je te kunnen bellen of mailen wanneer dit nodig is om tot een correcte uitvoering van je bestelling te komen of wanneer er onverhoopt (leverings)problemen mochten zijn
– voor het verzenden van een nieuwsbrief (wanneer je je daarvoor hebt aangemeld)
– voor analyse van gedrag in onze shop om daarmee de webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten nog beter af te kunnen stemmen op je voorkeuren.
– voor de verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yvette4Kids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. We hanteren hierbij de wettelijke regelingen. Gegevens uit contact via email zullen maximaal twee jaar worden bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yvette4Kids zal nooit jouw gegevens verkopen aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.  

Wij delen persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst met de volgende partijen:
– WordPress (voor de verwerking en afhandeling van jouw bestelling en het verzenden van nieuwsbrieven)
– Klarna (voor betalingen)
– PayPal
– PostNl of DHL
– MyParcel (ten behoeve van de verzending van pakketten)
– Google (ten behoeve van marketingdoeleinden)
– Facebook (ten behoeve van marketingdoeleinden)
– Instagram (ten behoeve van marketingdoeleinden)

De verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek en analyse om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van cookies (een cookie is een klein tekstbestandje dat op jouw computer wordt geplaatst). Cookies zijn nodig voor optimaal gebruikersgemak en om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook kunnen we hiermee onze webshop optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden in onze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site/shop, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te zien welke gegevens wij van jou bewaren. Je mag deze inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvette4Kids. Je hebt ook recht op gegevensoverdracht: je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te laten versturen. Neem in dat geval contact op met Yvette via info@yvette4kids.com


Yvette4Kids wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Authoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Yvette4Kids neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan horen we dat graag van je via info@yvette4kids.com 

Vragen en opmerkingen

We hebben ons beste gedaan deze verplichte privacyverklaring in zo helder mogelijk te schrijven. Voor vragen, opmerkingen en klachten staan we altijd open. We hopen dat je dan eerst contact met ons opneemt en ons de kans geeft dit toe te lichten of indien nodig correcties door te voeren. Wij zullen hier altijd serieus mee omgaan.

We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen.